22

22
Solda yapay kafatası, sağda gerçek kafatası ve ikisi arasındaki benzer kırıklar.