DÜŞÜNCE

Eynuca Hakkında

kaynak: Veritas

Melike Sönmez

Abdal, Aini, Ejnu ya da Eynu olarak bilinen bu dil, Türk dili ailesinin Karluk1 kolundandır. Japon adalarına konuşulan Aynucayla karıştırılmamalıdır. Çin’in kuzeydoğusunda, Doğu Türkistan sınırları içerisinde bulunan Tarım Havzasındaki Taklamakan çölünün kenarında yaşayan göçebe yetişkin erkekler arasında gizli bir dil olarak konuşulur. Yabancılar ve kadınlarla iletişim kurulması gereken durumlarda Eynuca yerine Uygurca tercih edilir. 2000 yılında elde edilen verilere göre Eynu dilini konuşan yaklaşık 6,570 kişi2 olması sebebiyle dil yok olma tehlikesi altındadır. Dilbilgisinin Uygurcanınkiyle aynı olması yüzünden bazı dilbilimciler Eynu dilini, Uygur dilinin bir lehçesi olarak kabul eder fakat söz varlığının büyük çoğunluğunu Farsça kökenli sözlerin oluşturması bakımından Uygurcayla ayrılırlar.3 Eynu dilinde Farsça kökenli sözlerin çok oluşu bazı dilbilimcilerin Eynu dilinin Uygurcadan büyük ölçüde etkilenmiş bir Fars dili olduğu noktasında birleşmeleriyle sonuçlanmıştır. Yine başka dilbilimciler Eynucanın karışık bir dil olduğunu savunurken, bazıları da onun karışık bir dil olmanın teknik koşullarını karşılamadığını savunur.  Eynu dilinin dilbilgisel yapısının Uygurcanınkiyle aynı olması, Eynucanın bir Türk dili olduğuna kanıt olabilecek olsa bile işbu dildeki sayıların Farsça oluşu yüzünden farklı yorumlar ortaya çıkabilir.

Eynuca Alfabe

 

Eynuca yazılırken, ki bu nadiren olur, Uygur Arap alfabesinin bir türü kullanılır.5
Eynuca yazılırken, ki bu nadiren olur, Uygur Arap alfabesinin bir türü kullanılır.4

Başvurulan Kaynaklar

  1. http://glottolog.org/resource/languoid/id/ainu1251
  2. http://www.ethnologue.com/18/language/aib/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%84ynu_language
  4. http://www.omniglot.com/writing/aynu.htm
Melike Sönmez’in profil fotoğrafı

Melike Sönmez

İletişim: melikesonmez@bilimdili.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...

Arşivler