Avrupa’nın Sivri (Hun) Kafataslarının Gizemini DNA Çözebilecek mi?

Yeni bir genomik çalışma Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından meydana gelen göç ile yapay kafatası bozulması arasında bir ilişki olup olmadığını çözmeye çalışıyor. M.S. 300 ile 700 yılları arasında Kavimler Göçü boyunca Gotlar ve Hunlar gibi halklar “barbar” ırklar olarak adlandırmaktaydı. Roma İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında, Avrupa’nın kontrolü için rekabet edilen yıllarda, kafatası şekillendirme bir bireyin kimliği … Avrupa’nın Sivri (Hun) Kafataslarının Gizemini DNA Çözebilecek mi? okumayı sürdür