Iskandinavya Nordik Bronz Çağı’na Ait Tanum Kaya Resimleri

Kaya işlemelerinin yüksek yoğunlukta olduğu Tanum (Tanumshede yakınlarında, Bohuslan), UNESCO tarafından bir dünya mirası olduğu listeye eklendi. Mevkî, İskandinavya’daki Nordik Bronz Çağı’na ait Vitlycke Hall, en geniş oyulmuş kaya topluluğundan birini içerir. Tanum kaya oymaları, Bronz Devri sırasında bir fiyort kıyı şeridi olan 25 km’lik bir uzantıda yoğunlaşan 600’den fazla panel üzerindeki 1000 resmi temsil … Iskandinavya Nordik Bronz Çağı’na Ait Tanum Kaya Resimleri okumayı sürdür