Arkeoloji

Xiongnu’nun Kültürel Mirası

Moğol Arkeolog Prof. Dr. Diimaajaviin Erdenebaatar’ın “Xiongnu’nun Kültürel Mirası” adlı kitabı yayınlandı.

Yayıncıdan: “Bu kitap, bir zamanlar Moğolistan topraklarında varolan Büyük Xiongnu İmparatorluğu’nun entelektüel ve maddi kültürünün, sınırsızca müreffeh mirasının küçük bir bölümünün temsilidir.  Xiongnuların bozkırdaki Barbarlar değil, bilakis hem entelektüel, hem de ekonomik olarak yüksek bir düzeye ulaşmış toplum olduğunun göstergesidir…

20. yüzyılın başlarında ünlü Noin-Ula Dağı’nda yapılan kazılardan çıkarılan arkeolojik buluntular, Xiongnu İmparatorluğu’nun tarihsel varlığını ve gelişmişlik durumunu kanıtladı. O zamandan beri yaptığımız arkeolojik keşifler ve araştırmalar şunu göstermiştir; Xiongnular Avrasya’da Doğu ile Batı arasında kurulmuş ekonomik ve kültürel köprü üzerinde, çok güçlü bir etki bırakmıştır.”

“Xiongnu İmparatorluğu’nun Kültürel Mirası Kataloğu” eski Türk tarihi ve Moğolistan arkeolojisine ilgi duyanlar için muhteşem bir kaynaktır…