ş

ş
1990: Birinci Sekel bayraklar; Birinci Sekel (Gök Türk) kamu yazıtları Organizasyon: Genç Sekeller Forumu Şehir: Székelykeresztúr (Batı Sekelistan)