Tarih

Modern Lawrence’lar Arazide: Anadolu’dan Anavatan Yaratma Fikri ve Luviler

Son yıllarda Avrupa merkezli bazı vakıflar, Anadolu’da yeni bir “Luvicilik” akımı başlattılar… Finans ve yönetim yönünden tamamen Avrupa kökenli olan bu vakıflar, Batı Anadolu’daki bir Tunç Çağı Uygarlığı olan Luviler hakkında çeşitli araştırmalar yürütüyorlar.

Söz konusu araştırmacılar, Hint-Avrupa kültürünün temellerini Anadolu’da görüyorlar. Avrupa için bir kültürel “anavatan” yaratma çabalarını ise edebi söylemler ile perdeliyorlar. Bu doğrultuda Halikarnas Balıkçısı gibi 50’li yılların ünlü yazarlarınca oluşturulan “Mavi Anadoluculuk” akımından dahi besleniyorlar… Avrupa için kültürel “anavatan” yaratma fikirlerini, “Batı uygarlığının temeli kadim Anadolu’dur.” cümlesi gibi hümanist söylemler ile sunuyorlar…

Atatürk, bu gibi Hint-Avrupacı teoriler karşısında “Hatti” kültürüne sarılmış ve Alacahöyük kazılarını yaptırmıştı. Çünkü Anadolu’nun en eski beyliklerinden olan ve Hint Avrupa dilleri dışında Asyatik bir dil kullanan Hattiler, bu açıdan kilit önem taşımaktadır…

Söz konusu araştırmacıların Anadolu’da yarattıkları bir diğer akım da Aleviler üzerinedir… Alevi inançlarının Anadolu Luvi inançlarına bağlı olduğu, yine hümanist bir söylem ile sunulmaktadır.

Bu sayede Anadolu Avrupa’nın kültürel “anavatanı” haline getirilmekte ve Aleviler de aslında bu kültürün, Anadolu’da yaşayan mirasçıları olarak gösterilmektedir…

Söz konusu Hint-Avrupacı görüşler dâhilinde çok çeşitli kitaplar, broşürler ve kısa filimler hazırlanıyor… Hatta bu görüşleri savunan araştırmacılar, Anadolu’nun çeşitli üniversitelerinde konferanslar düzenliyorlar… Bu sayede arkeoloji ve Eski Çağ alanlarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde, bir etki yaratılmaya çalışılıyor…