Moğolların Büyük Hanı Cengiz’in Mektubu

Cengiz Han, Harezmşahlar Devleti’ne karşı büyük savaşa girişmeden önce yerinin nasıl doldurulacağını düşünmeye başlamıştı. Bu andan itibaren ölüm düşüncesi zihnini meşgul etmiş, Çin’de “ölümsüzlük ilacı” olduğunu ve bu ilacı ise Taocu simyacıların bildiklerini duymuştu. İşte bu yüzden o esnada yaşayan en büyük Taocu keşiş Chang Chun’a mektup göndererek ondan ölümsüzlük ilacını temine niyetlenmişti. Cengiz’in bu … Moğolların Büyük Hanı Cengiz’in Mektubu okumayı sürdür