Tugçı ve Borguçı (borazancı) Terimleri Üzerine

borguçı “borazancı” (<borgu+çı) Borguçı sözcüğünün kökü borgu “üflemeli çalgı” anlamına gelmektedir.   Kâşgarlı Mahmud DLT’de borguy sözcüğünü “üfürülen boru” anlamında vermektedir (Ercilasun, Akkoyunlu; 2015: 451). Şirin, borguçı sözcüğünün anlamını “borazancı” olarak vermiştir (Şirin, 2016: 361). Tekin, {+çI} ekini meslek mensubu ya da bir işi sürekli yapan anlamında addan ad türeten ek olarak vermiştir (Tekin, 2016: 80).  … Okumaya devam et Tugçı ve Borguçı (borazancı) Terimleri Üzerine