Bilimdili Derneği

TÜZÜK

BİLİMDİLİ DERNEĞİ   

Derneğin merkezi Eskişehir’dir.

Derneğin Amacı

Bilimdili Derneği; bilim, kültür ve sanat faaliyetleri aracılığı ile toplumsal farkındalık yaratmak ve gençlerin söz konusu alanlarda kendilerini yetiştirmelerini sağlamak amacıyla 14 Şubat 2019 tarihinde kurulmuştur. Dernek; ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar yaparak, bilimin evrensel ilkelerini, çağdaş düşünceyi ve yurttaşlık bilincini özellikle üniversite öğrencileri, genç kuşaklar ve tüm toplum nezdinde yaygınlaştırmayı amaçlar.

Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Bilimdili Derneği üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.; bilimsel münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ise bilimsel eğitim çalıştayları, söyleşiler, konferanslar düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Türkiye’de bilim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

HAKKINDA

“İki kere iki nasıl dörtse, ben de o kadar akılcıyımdır.”

Cahit ARF

Bilimdili.com ülkemizde ve dünyada geliştirilmekte ve keşfedilmekte olan yeni bilgilerin toplumumuza aktarılması, ülkemizde bilime olan ilginin arttırılması için 2016 yılında kurulmuş bir internet yayıncısıdır.

İçeriğimiz temel olarak doğa bilimleri, sosyal bilimler ve formal bilimler üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda öne çıkan bilim haberleri, makaleler, köşe yazıları ve belgeseller bulunacaktır.

Bilimdili.com ailesi olarak bizler, bilim tutkunu bir grup arkadaş olarak bu işe başladık. Amacımız bilgiyi paylaşarak çoğaltmak, sizlerle birlikte öğrenmeye devam etmek, gelişimlere katkıda bulunmak ve bilim dili ile bilim dışı olanı birbirinden ayırmaktır.

Yazılarımız arasında “Albert Aynştayn” gibi sözcükler gördüğünüzde lütfen şaşırmayınız. Çünkü bizler yazıldığı gibi okunan bir dilde okuduğumuz gibi de yazmayı tercih ediyoruz. Nitekim hangi dili konuşursanız konuşun, dünyada inceleyeceğiniz tüm yayın organlarında her milletin kendi okuyabildiği gibi yazdığını görürsünüz. Bizler toplumda insan ayırt etmeksizin her kesime seslendiğimizden bu konuda ısrarla okunduğu gibi yazmaya devam edeceğiz. Dilimiz batılı dillerden geri olmadığı gibi kadim bir dünya dilidir. Bu nedenle onu korumak ve bilim için çalışmasını sağlamak en temel görevimizdir.

19 Eylül 2016’dan bu yana yayın hayatını sürdüren Bilimdili, bugün dünyanın dört bir yanından yazar kadrosuna iyedir. Çalıştaylar ve konferanslarla takipçileri ile buluşan topluluğumuz 2019 yılı itibariyle yoluna dernek olarak devam etmektedir.

YÖNETİM

Yönetim Kurulu ve kurucular;

Adı ve Soyadı     Görev Unvanı
Saffet YILMAZ Başkan
Sergen ÇİRKİN Genel Sekreter
İdris KILIÇASLAN Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman
Adem IŞIKDERE Yönetim Kurulu Üyesi
Coşkun PAKSOY Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Cem VURAL Yönetim Kurulu Üyesi
İLETİŞİM
E-Posta
bilgi@bilimdili.com

Yazışma adresi: 
Cumhuriye Mah. Yıldırımer Sk. No:45/A 
Tepebaşı / Eskişehir 
Pk:26130