Neden Uzayda Su Arıyorlar?

İnsanlık tarihi boyunca kavimler, suyun bol olduğu coğrafyalara doğru kitlesel göçler yapmışlar ve su boylarındaki bereketli topraklara hükmedebilme kaygısıyla birbirleriyle savaşmışlardır. Nerede bilimde, felsefede ve sanatta ilerlemeler kateden bir medeniyet yükselmişse, oranın mutlaka su kaynaklarına yakın bir bölge oluşu, adeta tarihin şaşmaz kaidesidir. Hemen tüm toplumların yaratılış efsaneleri ile tüm kutsal kitaplardaki anlatılarda ilk yaratılan … Neden Uzayda Su Arıyorlar? okumayı sürdür