İçerik - düşman

Dil

Yagı, Yagısız ve Yagıçı Terimleri Üzerine

yagı “düşman” Clauson, yagı sözcüğünü “düşman; düşmanca” anlamına geldiğini söylemiştir (Clauson, 1972: 898). Yagı sözcüğü “düşman, yabancı ve hasım” anlamlarına gelmektedir. Evenkçede dăn sözcüğü “dünür, damadın akrabaları” anlamına gelmektedir (ESTY IV, 1975: 56). Kâşgarlı Mahmud DLT’de...

Okumaya devam et