İçerik - kültürel ve dini imgeler açısından incelenmesi