Atlıg Terimi Üzerine

atlıg “süvari, atlı birlik” (at+lıg) Clauson, atlıg sözcüğünü “süvari” ve “atlı birlik” olarak anlamlandırmıştır (Clauson, 1972: 55). Kâşgarlı Mahmud DLT’de atlıg sözcüğünün anlamını “atlı” olarak vermiştir: atlıg er “atlı asker” (Ercilasun, Akkoyunlu; 2015: 48). Tekin bu sözcüğün kökünü at olarak almakta ve “sahip olan” anlamında sıfatlar türeten {+lIg} ekinden türediğini söylemektedir (Tekin, 2016: 82). Atlı … Okumaya devam et Atlıg Terimi Üzerine