Eski Türklerde Düşman: Yagı, Yagısız ve Yagıçı

yagı “düşman” Clauson, yagı sözcüğünü “düşman; düşmanca” anlamına geldiğini söylemiştir (Clauson, 1972: 898). Yagı sözcüğü “düşman, yabancı ve hasım” anlamlarına gelmektedir. Evenkçede dăn sözcüğü “dünür, damadın akrabaları” anlamına gelmektedir (ESTY IV, 1975: 56). Kâşgarlı Mahmud DLT’de yagı sözcüğünü “düşman” anlamına geldiğini söylemiştir (Ercilasun, Akkoyunlu; 2015: 357). Modern Türk lehçelerinde ve Moğolcada yagı sözcüğü şu şekilde … Okumaya devam et Eski Türklerde Düşman: Yagı, Yagısız ve Yagıçı