Dil

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu

Türkoloji ve Sözbilim severlerin hoşuna gidebilecek bir sempozyum duyurusuyla karşınızdayız….

3-4 KASIM 2016, ESKİŞEHİR

Değerli Araştırmacılar,

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SÖZMER) ev sahipliğinde 03-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecektir.

Sözlükbilimi alanı Türkiye’de henüz emekleme evresinde. Divanu Lügati’t-Türk’ten beri devam edegelen uygulamalı sözlükbilimi (sözlükçülük) alanında yüzyılları aşan bir tecrübe varsa da özellikle elektronik sözlüklerin revaç bulduğu son yirmi yılda istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. Uygulamalı sözlükbilimi alanı böyleyken kuramsal sözlükbilimi alanında ise henüz terimler oluşturulamamış, çaplı bilimsel eserler ortaya konulamamış ve alanyazını yerlileştirilememiştir.

Söz konusu durum dikkate alındığında, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu’nun temasının “Sözlükbilimi Terminolojisi” olmasına karar verildi. Böylelikle alanın en çok ihtiyaç duyduğu kuramsal bilginin üretilmesi yolunda önemli bir adım atılmış ve alanda çalışan bilim insanları arasında terim birliği sağlanmış olacaktır. Burada asıl hedef, sözlükbilimi terimlerinin Türkçeleştirilmesi ve alana yeni terimler kazandırılmasıdır.

Sözlükbilimi alanı hem dünyada hem de Türkiye’de giderek daha çok ilgi çekiyor. Bu ilgi sayesinde hem yeni bilgi üretiliyor hem de kaliteli sözlükler yayınlanıyor. İşte bu noktada Sözlükbilimi Terminolojisine katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacıları, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz.

Katılımız ve katkılarınız bizi memnun edecektir. Eskişehir’de buluşmak üzere…

 

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

 

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye sozluksempozyumu.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz…..