Tarkan Terimi Üzerine

Clauson, tarkan sözcüğünü “eski ve yüksek derecede bir unvan olduğunu Hun kökenli bir unvan olduğunu ve eski Çince dān-γwaγ’ ile karşılandığını” belirtmektedir (Clauson, 1972: 539). Gabain, “şad, tigin, tarhan gibi bazı unvanların Türkistan dillerinden, özellikle orta İran dillerinden gelmiş olabileceğini ekler ve tarhan sözcüğünü tar köküne {+han} ekinin gelmesiyle oluştuğunu izah etmektedir (Gabain, 1988: 42). … Okumaya devam et Tarkan Terimi Üzerine