Soy Bilimi Tarih

Şinsen Şōjiroku – 3 – Aile adları

Boy tamgaları

Bu bölümde, Şinsen Şōjiroku’da kayıt altında olan aile adları bahsedilmektedir.

Mikawa Abe boyu – İmparator Kōgen ve eski Abe boyu soyundan; Ōşū’nun Abe boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Adaçi boyu – Fujiwara boyu soyundan.
Akamatsu boyu – Minamoto boyu soyundan.
Akeçi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Toki boyunun bir dalı;  Akeçi Mitsuhide ile ünlü.
Akita boyu – Ōşū’nun Abe boyu soyundan.
Akiyama boyu – Seiwa Genji soyunda gelen Takeda boyunun bir dalı.
Akizuki boyu – Çin Han hanedanının prensi Açi no Omi’nin soyundan.
Amago boyu – Uda Genji soyundan gelen Sasaki boyunun bir dalı.
Amakusa boyu – Ōkura boyu soyundan.
Anayama boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Ando boyu – Abe no Hirafu tarafından Ōşū’nun Abe boyundan.
Asakura boyu – İmparator Tenmu’nun oğlu Prens Kusakabe’nin soyundan.
Asano boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Toki boyunun bir dalı
Aşikaga boyu – Seiwa Genji soyundan; Aşikaga Şogunluğu ile ünlü; Fujiwara kökenli Aşikaga boyu ile doğrudan bir ilişki yoktur.
Aşikaga boyu (Fujiwara) – Fujiwara Hokke soyundan; Seiwa Genji kökenli Aşikaga boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Aşina boyu – Kanmu Heişi soyundan gelen Miura boyunun bir dalı.
Aso boyu – Ō boyu tarafından İmparator Jimmu soyundan.
Asō boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Utsunomiya boyunun bir dalı.
Atagi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen  Ogasawara boyunun bir dalı.
Azai boyu – Fujiwara boyu soyundan; Azai Nagamasa ile ünlü.
Bitō boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Çiba boyu – Kanmu Heişi soyundan.
Date boyu – Idate boyu veya Idaçi boyu olarak da bilinir, Fujiwara Hokke soyundan; Date Masamune ile ünlü.
Doi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Toki boyunun bir dalı (tartışmalı); Kanmu Heişi kökenli Doi boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Doi boyu – Kanmu Heişi soyundan; Seiwa Genji kökenli Doi boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Fuji boyu – Wani boyu soyundan.
Gotō boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Haçisuka boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Şiba boyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı, Haçisuka Masakatsu ile ünlü.
Haga boyu – Kiyowara boyu soyundan.
Haşiba boyu – Toyotomi Hideyoşi soyundan.
Hatakeyama boyu – 1205 yılına kadar Kanmu Heişi soyundan. 1205 yılından sonra Hatakeyama, Seikawa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.
Hatano boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Hayaşi boyu – İmparator Kanmu’nun oğlu Prens Iyo’nun soyundan gelen Kōno boyunun bir dalı.
Hiki boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Hirano boyu – İmparator Tenmu’nun oğlu prens Toneri’nin soyundan.
Hisamatsu boyu – Sugawara boyu soyundan gelen Takatsuji ailesinin  bir dalı.
Hitotsuyanagi boyu – İmparator Kanmu’nun oğlu Prens Iyo’nun soyundan gelen Kōno boyunun bir dalı.
Hōjō boyu – Kanmu Heişi soyundan (tartışmalı); Geç Hōjō boyu ya da Kitajo boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur; Kamakura Şogunluğun bakmanı.
Geç Hōjō boyu – Hōjō boyu veya Go-Hōjō boyu olarak da bilinir; Kanmu Heişi soyundan; bakman Hōjō boyu veya Kitajō boyu ile doğrudan doğrudan ilişkisi yoktur.
Honma boyu – Homma boyu veya Sado’nun Honma boyu olarak da bilinir; Ono no Takamura’nın soyundan gelen (tartışmalı) Yokoyama boyunun bir dalı.

 • Sakata’nın Honma boyu – Honma boyunun bir dalı.

Honda boyu – Fujiwara Hokke soyundan; Honda Tadakatsu ile ünlü.
Hosokawa boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.

 • Hosokawa Keiçou ailesi – Hosokawa boyunun baş ailesi.
 • Hosokawa Tenkyū ailesi – Hosokawa boyunun bir dalı.
 • Awa’nın Hosokawa ailesi – Hosokawa boyunun bir dalı; Hosokawa Akiharu’nun soyundan.
 • Ōşū’nun Hosokawa ailesi – Hosokawa boyunun bir dalı; Hosokawa Akiuji’nin soyundan.

Hotta boyu – İmparator Kōgen’ın soyundan.
Içijō ailesi – Fujiwara Hokke soyundan.
Tosa’nın Içijō boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Içijō ailesinin bir dalı.
Ide boyu – Fujiwara Nanke’nın soyundan gelen Nikaidō boyunun bir dalı.
Ii boyu – Fujiwara Hokke soyundan; Ii Naomasa ve Ii Naosuke ile ünlü.
Ikeda boyu – Seiwa Genji soyundan; Diğer Ikeda adlı boylarla doğrudan doğrudan ilişkisi yoktur.
Iyo’nun Ikeda boyu – Ikeda olarak adlandırılan diğer boylarla doğrudan ilişkisi yoktur.
Mino’nun Ikeda boyu – Ikeda olarak adlandırılan diğer boylarla doğrudan ilişkisi yoktur.
Sasaki’nin Ikeda boyu – Sasaki boyunun bir dalı; Ikeda olarak adlandırılan diğer boylarla doğrudan ilişkisi yoktur.
Settsu’nun Ikeda boyu – Ki boyu soyundan (tartışmalı; Ikeda olarak adlandırılan diğer boylarla doğrudan ilişkisi yoktur.
Imagawa boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.; Imagawa Yoşimoto ile ünlü.
Inaba boyu – İmparator Kanmu’nun oğlu prens Iyo’nun soyundan gelen Kōno boyunun bir dalı.
Inoue boyu – Seiwa Genji soyundan.

 • Şinano’nun Inoue boyu – Inoue boyunun baş ailesi.
 • Aki’nin Inoue boyu – Inoue boyunun bir dalı.
 • Mikawa’nın Inoue boyu –  Inoue boyunun bir dalı.

Işida boyu – Kammu Heişi soyundan gelen (tartışmalı) Miura boyunun bir dalı; Işida Mitsunari ile ünlü.
Işikawa boyu – aynı zamanda Işikawa Genji olarak bilinir; Seiwa Genji soyundan.
Işimaki boyu – Fujiwara Nanke soyundan.
Ito boyu – Fujiwara Nanke soyundan gelen Kudo boyunun bir dalı.
Junjii boyu
Kamiizumi boyu – Fujiwara soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.
Kanamaru boyu –  Seiwa Genji’nin soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Kagawa boyu – Kammu Heişi soyundan.
Kikkawa boyu – Fujiwara Nanke soyundan gelen Kudō boyunun bir dalı.
Kira boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı; Kira Yoşinaka ile ünlü.
Kiso boyu – Seiwa Genji soyundan; Minamoto no Yoşinaka ile ünlü.
Kitabatake boyu – Murakami Genji soyundan.
Kitajou boyu – Eçigo’nun Kitajō boyu veya Mōri Kitajo boyu olarak da bilinir; Mōri boyunun bir dalı; Hōjō boyu veya Geç Hōjō boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Kıyowara boyu – İmparator Temmu’nun (631-686) oğlu prens Toneri’nin soyundan.
Kobayakawa boyu – Kammu Heişi soyundan gelen boyunun bir dalı.
Kodama boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Koga ailesi – Murakami Genji soyundan.
Kōno boyu – İmparator Kammu’nun oğlu prens Iyo’nun soyundan.
Konoe ailesi – Fujiwara Hokke soyundan. Konoe Fumimaro ile ünlü.
Kudo boyu – Fujiwara Nanke soyundan.
Kujō ailesi – Fujiwara Hokke soyundan.
Kuzuyama boyu – Ozutsuki boyunun bir dalı; tıbbi bilgi ile ünlü.
Kyōgoku boyu – Uda Genji soyundan gelen Sasaki boyunun bir dalı.
Maeda boyu – Sugawara boyu soyundan; Maeda Toşiie ile ünlü.
Manabe boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Matsuda boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Hatano boyunun bir dalı.
Matsudaira boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Tokugawa boyundan gelen (tartışmalı) Nitta boyunun bir dalı; Tokugawa Ieyasu ile ünlü.
Matsumae boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Matsura boyu – Saga Genji soyundan gelen Watanabe boyunun bir dalı.
Miura boyu – Kammu Heişi soyundan.
Mikumo boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Kodama boyunun bir dalı.
Miyoşi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Ogasawara boyundan gelen Takeda boyunun bir dalı; Fujiwara kökenli Miyoşi boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur; Miyoşi Nagayoşi ile ünlü.
Miyoşi boyu – Fujiwara boyu soyundan; Ogasahara kökenli Miyoşi boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Mizuryū boyu – Seiwa Genji soyundan.
Mogami boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.
Mori boyu – Seiwa Genji soyundan; Mori Ranmaru ile ünlü.
Mōri boyu – Ōe boyu soyundan; Genji kökenli Mōri boyu veya Fujiwara kökenli Mōri boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur; Mōri Motonari ve oğulları ile ünlü.

 • Inaba’nın Mōri boyu – Mōri boyunun bir dalı.

Mōri boyu – Uda Genji soyundan; Ōe kökenli Mōri boyu veya Fujiwara kökenli Mōri boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Mōri boyu – Fujiwara boyu soyundan (tartışmalı); Ōe kökenli Mōri boyu veya Genji kökenli Mōri boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Murakami boyu – Seiwa Genji soyundan.

 • İç denizin Murakami boyu – Murakami Suigun olarak da bilinir; deniz kuvvetleri ile ünlü.
  –  Innoşima’nın Murakami boyu
  –  Kuruşima’nın Murakami boyu
  –  Nōnoşima’nın Murakami boyu
 • Şinano’nun Murakami boyu – Şinşū Murakami boyu olarak da bilinir; Murakami Yoşikiyo ile ünlü.

Nagao boyu – Kammu Heişi soyundan; Uesugi Kenşin ile ünlü.
Nabeşima boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Şōni boyunun bir dalı.
Niiro boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Satsuma Beyliğinden Şimazu boyunun bir dalı.
Nakamura boyu
Nanbu klanı – Seiwa Genji soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Nijō ailesi – Fujiwara Hokke soyundan.
Nitta boyu – Seiwa Genji soyundan; Nitta Yoşisada ile ünlü.
Niwa boyu – Fujiwara Hokke soyundan gelen Kodama boyunun bir dalı (tartışmalı); Isşiki kökenli Niwa boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Niwa boyu – Seişa Genji soyundan gelen Isşiki boyunun bir dalı; Kodama kökenli Niwa boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur.
Oda boyu – Kammu Heişi soyundan; Oda Nobunaga ile ünlü.
Ōkōçi boyu – Seiwa Genji soyundan.
Ōta boyu – Seiwa Genji soyundan; Ōta Doku ile ünlü.
Ogasawara boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Takeda boyunun bir dalı.
Ōtomo boyu – Fujiwara Hokke soyundan; eski Ōtomo boyu veya Ōtomo boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur; Ōtomo Sōrin ile ünlü.
Ōuçi boyu – Tatara boyu soyundan.
Rokkaku boyu – Uda Genji soyundan gelen Sasaki boyunun bir dalı.
Sagara boyu – Fujiwara Nanke soyundan.
Saitou boyu – Fujiwara Hokke soyundan; Saitō Dōsan ile ünlü.
Sakai boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Tokugawa boyundan gelen Nitta boyunun bir dalı.
Sakuma boyu – Kammu Heişi soyundan gelen Miura boyunun bir dalı.
Sanada boyu – Seiwa Genji (tartışmalı) soyundan; Sanada Nobuşige (Sanada Yukimura) ile ünlü.
Sanjō ailesi – Fujiwara Hokke soyundan; Sanjō Sanetomi ile ünlü.
Sasaki boyu – Uda Genji soyundan.
Satake boyu – Seiwa Genji soyundan.
Şiba boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Aşikaga boyunun bir dalı.
Şimazu boyu – Satsuma boyu olarak da bilinir; Seiwa Genji soyundan; Şimazu Yoşihiro ile ünlü.
Şinmen boyu – Şimmen boyu olarak da bilinir; Murakami Genji soyundan gelen Akamatsu boyunun bir dalı.
Sō boyu – Koremune boyu soyundan.
Sogō boyu – İmparator Keikō soyundan.
Sōma boyu – Kammu Heişi soyundan gelen Çiba boyunun bir dalı.

 • Ōşū’nun Sōma boyu – Sōma boyunun baş ailesi.
 • Şimōsa’nın Sōma boyu – Sōma boyunun bir dalı.

Suda boyu – bir samuray boyu ve dövüş sanat uygulayıcısı olarak ünlü. Kuzeydoğu ve batı-orta aile dalı Minamoto boyundan gelen Inoue ailesinin soyundan geldiğini bildirmektedir. Okinawa’daki aile dalı ise, efsaneye göre Japon ejderha’ın (Nihon ryu) soyundan geldiğini düşünülmekte.
Sue boyu – Tatara boyu soyundan gelen Ōuçi boyunun bir dalı. Sue Harukata ile ünlü.
Sugi boyu – Udda Genji soyundan gelen Sasaki boyunun bir dalı; Yoşida Şōin ile ünlü.
Suwa boyu – Az ya da çok bilinmeyen atalar, birçoğu Suwa’nın Seiwa Genji soyundan gelen Minamoto no Tsunetomo’dan geldiğine inanır.
Taçibana boyu – Ōtomo Yoşinao’nun soyundan gelen Ōtomo boyunun bir dalı; eski Taçibana boyu ile doğrudan ilişkisi yoktur; Taçibana Ginçiyo ve kocası Taçibana Muneşige ile ünlü.
Takanaşi boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Inoue boyunun bir dalı. (tartışmalı).
Takaoka boyu – Uda Genji veya Seiwa Genji’nin soyundan.
Takatsuji ailesi – Sugawara soyundan.
Takatsukasa ailesi – Fujiwara Hokke soyundan.
Takeda boyu – Kai’nin Takeda boyu olarak da bilinir; Seiwa Genji soyundan; Takeda Şingen ile ünlü.

 • Aki’nin Takeda boyu  – Takeda boyunun bir dalı.
 • Kazusa’nın Takeda boyu – Takeda boyunun bir dalı.
 • Wakasa’nın Takeda boyu – Takeda boyunun bir dalı.

Takenaka boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Toki boyunun bir dalı.
Takigawa boyu – Ki boyunun veya Tomo boyunun (tartışmalı) soyundan.
Tanegaşima boyu – Kammu Heişi soyundan (tartışmalı); Erken ateşli silah üretimi ile ünlü.
Toda boyu – Fujiwara Hokke soyundan.
Toki boyu – Settsu Genji soyundan, Seiwa Genji’nin bir dalı
Tokugawa boyu – Matsudaira soyundan gelen Tokugawa Ieyasu’nun soyundan; Tokugawa şogunluğu ile ünlü.

 • Tokugawa şogun ailesi – Tokugawa boyunun baş ailesi.
  –  Tokuwawa Kōfu ailesi – Tokugawa Iemitsu’nun 3. oğlu olan Tokugawa Tsunaşige’nin     soyundan.
  –  Tokugawa Tatebayaşi ailesi  – Tokugawa Tsunayoşi’nin soyundan.
  –  Tokugawa Yoşinobu ailesi – Tokugawa Yoşinobu’nun soyundan.
 • Gosanke – Sadece Gosanke (Üç Evler) veya hatta Sanke (“üç ev”) olarak da adlandırılan Tokugawa Gosanke, Tokugawa Japon boyunun en asil üç kolu idi: Tokwawa’nın Owari Evi,   Tokugawa’nın Kii Evi ve Tokugawa’nın Mito Evi, hepsi de boy kurucusu Tokugawa Ieyasu’nun üç küçük oğlu Yoşinao, Yorinobu ve Yorifusa’nın soyundan geldi.
  –  Kişū’nun Tokugawa ailesinin – Kii Tokugawa ailesi olarak da bilinir; Tokugawa Ieyasu’nun 10. oğlu Tokugawa Yorinobu’nun soyundan; Tokugawa Yoşimune ve Tokugawa Iemoçi ile ünlü.
  –  Mito’nun Tokugawa ailesi – Tokugawa Ieyasu’nun 11. oğlu Tokugawa Yorifusa’ın soyundan; Tokugawa Mitsukuni ile ünlü.
  ▪  Matsudo’nun Tokugawa ailesi – Mito’nun Tokugawa ailesinin bir dalı.-  Owari’nin Tokugawa ailesi – Tokugawa Ieyasu’nun 9’uncu oğlu Tokugawa Yoşinao’nun soyundan.
  – Owari’nin Tokugawa ailesi – Tokugawa Ieyasu’nun 9’uncu oğlu Tokugawa Yoşinao’nun soyundan.

Gosankyō – Gosankyō (“Üç beyler”) Japonya’nın Tokugawa boyunun üç kolu idi. On beş Tokugawa şogununun sekizinci sınıfından Yoşimune (1684-1751) soyundan gelmişlerdi. Yoşimune, Owari, Kişū ve Mito’nun güçlü birliğinin hanları olan Gosanke’yi büyütmek (veya değiştirmek) için Gosankyo’yu kurdu. İki oğlu, halefi Ieşige’nin ikinci oğluyla birlikte, Tokugawa’nın Tayasu, Hitotsubaşi ve Şimizu kollarını kurdular. Gosanke’nin aksine bir han yönetmedi. Yine de, Tokugawa egemenliğinin sonuna kadar seçkin kaldılar ve daha sonradan bazı şogunlar Hitotsubaşi soyundan seçildi.

 • Hitotsubaşi’nin Tokugawa ailesi – Tokugawa Yoşimune’nin 4. oğlu Tokugawa Munetada’nın soyundan.
 • Şimizu’nun Tokugawa ailesinin – Tokugawa Ieşige’nin 2. oğlu Tokugawa Şigeyoşi’nin soyundan.
 • Tayasu’nun Tokugawa ailesi – Tokugawa Yoşimune’nin 2. oğlu Tokugawa Munetake’nin soyundan.

Tsugaru boyu – Ōura boyu olarak da bilinir; Fujiwara Hokke soyundan.
Tsutsui boyu – Fujiwara boyu soyundan; Tsutsui Junkei ile ünlü.
Uesugi boyu – Fujiwara Hokke soyundan.

 • Inukake’nin Uesugi ailesi – Uesugi Norifuji’nin soyundan.
 • Ōigigayatsu’nun Uesugi ailesi – Uesugi Şigeaki’nin soyundan.
 • Takuma’nın Uesugi ailesi – Uesugi Şigeyoşi’nin soyundan.
 • Yamanouçi’nin Uesugi ailesi – Uesugi Noriaki’nin soyundan; Uesugi Kenşin için ünlü.
  –  Fukaya’nın Uesugi ailesi – Kobanawa Uesugi ailesi olarak da bilinir; Uesugi Norifusa’nın soyundan.

Ukita boyu – Seiwa Genji’nin Kojima Takanori soyundan; Ukita Hideie ile ünlü.
Urakami boyu – Ki boyunun imparatoru Kōgen’nin soyundan.
Utsunomiya boyu – Fujiwara Hokke’den geldi.

 • Şimotsuke’nin Utsunomiya boyu – Utsunomiya boyunun baş ailesi.
 • Buzen’in Uşunomiya boyu – Utsunomiya boyunun bir dalı.
 • Çikugo’nun Utsunomiya boyu – Utsunomiya boyunun bir dalı.
 • Iyo’nun Uşunomiya boyu – Utsunomiya boyunun bir dalı.

Wakiya boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Nitta boyunun bir dalı.
Watanabe boyu – Saga Genji soyundan.
Yagyū boyu – Sugawara boyu soyundan; Yagyū Şinkage-ryu adlı eskrimcilik ile ünlü.
Yamato boyu – Seiwa Genji soyundan gelen Nitta boyunun bir dalı.
Yamanouçi boyu – Yamanouçi Sudō boyu olarak da bilinir, Fujiwara Hokke soyundan.

 • Bingo’nun Yamanouçi boyu – Yamanouçi boyunun baş ailesi.
 • Ōşū’nun Yamanouçi boyu – Yamanouçi boyunun bir dalı
 • Tosa’nın Yamanouçi boyu – Yamanouçi boyunun bir dalı; Yamauçi Kazutoyo ile ünlü.

Yanagizawa boyu – Seiwa Genji soyundan Takeda boyunun bir dalı.
Yuki boyu – Fujiwara Hokke soyundan.

 • Şimousa’nın Yūki boyu – Yuki boyunun baş ailesi.
 • Şirakawa’nın Yūki boyu – Yuki boyunun bir dalı.
Kaynakça
Masafumi, M. (2007). Encyclopedia of Shinto. Kokugakuin University.

Shinsen Shōjiroku. Çevrimiçi baskı

Kubota, Jun (2007).Iwanami Nihon Koten Bungaku Jiten (Japonca). Iwanami Shoten. ISBN 978-4-00-080310-6.

Nihon Koten Bungaku Daijiten: Kan’yakuban.Tokyo: Iwanami Shoten. 1986. ISBN 4-00-080067-1.

Murayama, Izuru 1983 (2005) Ōtomo no Tabito, Yamanoue no Okura: Yūshū to Kunō. Tokyo : Shintensha.

Şinsen Şōjiroku – 1 – (新撰姓氏録, “Kalıtsal Başlıklar ve Aile Adlarının Yeni Seçimi ve Kayıtları”)

Şinsen Şōjiroku – 2 – Göçmen boyları (Toraijin, 渡来人)

Şinsen Şōjiroku – 4 – Diğer Boylar ve Aileler