Yunan ve Bulgar Ortodoks Kiliselerinin Gagauz Politikası

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra, Osmanlı’da milliyetlerine bakmaksızın bütün Ortodoksların başı olarak Fener Rum Patrikhanesi’ni tanımış, patriğe dinî yetkiler yanında birtakım idarî yetkiler de vermiştir. Gagauzlar, Ortodoks Hristiyan olmaları nedeniyle Patriğin yönetiminde kalmış ve Gagauzların asimilasyon devri böylece başlamıştır. Papaz sınıfını Rumlar oluşturmuş ve bu papazlar, bölgede Helenistik çalışmalar yapmıştır. Bu dönemde Gagauzların birçoğu … Okumaya devam et Yunan ve Bulgar Ortodoks Kiliselerinin Gagauz Politikası