Hastalıklar, Beyin Gücü ve Şamanik Tedavi

Arkeolog Sergen ÇİRKİN Eski toplumlarda hastalıkların nedeni çoğu kez ruhsal bir olaya bağlanmıştı. “Ruh ve Hastalık” arasında ilişki kuran bu düşüncenin temeli, hiç kuşkusuz, kökeni tarih öncesi çağlara uzanan Şamanik inançlara dayanıyordu. Bilindiği gibi şamanların başlıca görevlerinden biri, telkin, otlar ve büyü marifetiyle hastalara şifa dağıtmaktı. Farklı Şamanik toplumlar, farklı farklı ritüeller geliştirmiş olsalar da; … Hastalıklar, Beyin Gücü ve Şamanik Tedavi okumayı sürdür