Bir Ermenî Kurt Adamı: Lycopetrus ya da Kurt Petrus (Ermenî Heretizmine Dâir)

Heretizm, heretik sözcüğünden türetilen ve heretik akımları nitelemek için kullanılan bir kavramdır. Heretik ya da heresis kavramı ise Yunanca’da seçme, seçilme, seçim gibi kavramları ifâde eden hairesis sözcüğünden türetilmiştir[1]. Genel olarak ise Hristiyanlık inancı içerisinde ortodoks olarak tâbir edilen genel çizginin dışında kalan ve kilise tarafından reddedilen Hristiyan inançları için kullanılan bir terim olmuştur. Ermenî … Okumaya devam et Bir Ermenî Kurt Adamı: Lycopetrus ya da Kurt Petrus (Ermenî Heretizmine Dâir)