Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi – 1

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girişi, Ortadoğu’da günümüze kadar uzanan karışıklıkları şekillendirmiş, bölgenin 20.yy. ve hatta 21.yy.a sarkan sorunlarının başlangıcı olmuştur. Neredeyse tüm 20.yy.a yön veren bu savaşa Osmanlı Devleti’nin girişi ve bu dönemde Osmanlı yönetiminde yaşananlar, milletimizin tekrar tekrar okuyarak ve inceleyerek anlamak ve ders almak zorunda olduğu bir süreçtir. Avrupalı devletler, 1760’larda başlayarak … Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi – 1 okumayı sürdür