Gagauz Türkçesi Atasözlerinden Hareketle Gagauzlarda Aile Hayatı

Yazar: Birkan UZUNOĞLU Atasözleri, toplumların yüzyıllara dayanan hayat tecrübelerini belli kalıplara aktararak ifade ettiği özlü cümleleridir. Türk dilinde önemli bir yere sahip olan bu özlü sözler, Orhun Yazıtları’ndan başlayarak, kuşaktan kuşağa aktarılmış, günümüze kadar gelmiş ve Türkçenin farklı lehçelerinde kullanılmaya devam etmiştir. Hıristiyan Türk topluluğu olarak bildiğimiz Gagauzlar,  Anadolu Türklüğü ile yaşam tarzı olarak pek … Okumaya devam et Gagauz Türkçesi Atasözlerinden Hareketle Gagauzlarda Aile Hayatı