Yazar - Burak Bahar

Atatürk Üniversitesi SBE YBS
Nişantaşı Üniversitesi İİSBF YBS '19