İçerik - Niyazi Berkes

DÜŞÜNCE Kitap Tarih TOPLUM

Türkiye’deki Çağdaşlaşma Sürecinin Berkes ve Lewis’in Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Türkiye’de çağdaşlaşmanın tarihî sürecine bakacak olursak bu konu ile ilgili çok sayıda tartışmanın yapıldığını görmekteyiz. Osmanlı döneminde, devlet mekanizmasında Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Batılılaşma hareketleri, reform ve inkılaplar çerçevesinde çağdaşlaşma süreçleri...

Okumaya devam et