Dil Tarih

VIII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu

Görsel: Saffet Alp YILMAZ

Değerli genç akademisyenler ve araştırmacılar,

Sizleri 23-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Kutadgu Bilig’in 950. Yılı Münasebetiyle VIII. ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR SEMPOZYUMU’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sekizincisini düzenleyeceğimiz sempozyum Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve Türk Dili Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Türkoloji alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların birbirleriyle ve akademik hayatla tanışmalarını sağlamak; dil, edebiyat, halk bilimi, tarih, arkeoloji, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmaları özendirmek amaçlanmaktadır.

Sempozyuma üniversitelerin Türkoloji alanında lisansüstü seviyede öğrenim gören ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmakta olan genç araştırmacılar bildirileriyle katılabilirler.

ONUR KURULU

Prof. Dr. Sebahattin Balcı             KTMÜ Rektörü

Prof. Dr. Gürer Gülsevin             TDK Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Layli Ükübayeva

Doç. Dr. Burul Sagınbayeva

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu

Doç. Dr. Taalay Abdiyev

Yrd. Doç. Dr. Nurdin Useev

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar

Öğr. Gör. Dr. Mirzat Rakımbek uulu

Öğr. Gör. Dr. Negizbek Şabdanaliev

Öğr. Gör. Çınar Cılkıçiyeva

Dr. Zarina Calbieva

Dr. Cazgül Cakakova

Dr. Safa Kırveli

Uzm. İrem Işıl Altun

Abdusalam Gulamov – Fakülte Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fevzi Ersoy                               TUR

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz                       TUR

Prof. Dr. Valeriy Mahpirov                       KAZ

Prof. Dr. Osman Mert                              TUR

Prof. Dr. Turgut Karabey                         TUR

Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev                  KGZ

Prof. Dr. Esma Şimşek                             TUR

Prof. Dr. Yakup Çelik                              TUR

Prof. Dr. Mustafa Orçan                          KGZ

Prof. Dr. Osmonakun İbraimov               KGZ

Prof. Dr. Ceyhun Vedat Uygur               KGZ

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov                KGZ

Prof. Dr. Camgırbek Bököşov                 KGZ

Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliev            KGZ

Prof. Dr. Kurmanbek Abakirov               KGZ

Prof. Dr. Kanıbek İsakov                         KGZ

Prof. Dr. Mehmet Türkmen                     KGZ

Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev                     KGZ

Prof. Dr. Huroman Humareva                 AZE

Prof. Dr. Laylo Raupova                         UZB

Doç. Dr. Gaybulla Babayarov                 UZB

GENEL SEKRETERLER

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar  – Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV

 

SEKRETERYA

Dr. Zarina Calbiyeva, Dr. Safa Kırveli, Dr. Cazgül Cakakova, Wanguk AN

SEMPOZYUM KONULARI

 Kutadgu Bilig ve Karahanlı Dönemi başta olmak üzere

 DİL ARAŞTIRMALARI

 • İmla, Alfabe, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi
 • Leksikoloji, Anlam Bilgisi, Köken Bilgisi, Onomastik
 • Metodoloji ve Terminoloji
 • Ağız Araştırmaları
 • Dil Tarihi ve Karşılaştırmalı Dil Tarihi Araştırmaları
 • Her Türlü Yazma, Kütüphane, Katalog ve Bibliyografya Tanıtımı
 • Lehçeler Arası Aktarmaların Teorik ve Pratik Meseleleri
 • Diller Arası Çevirilerin Dil ve Üslup Bakımından Araştırılması
 • Ana Dili ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları

EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI

 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
 • Türk Dilli Edebiyatların Teorik Meseleleri
 • Türk Dünyası Edebiyatı Bünyesinde Mukayeseli Edebiyat
 • Türk Dünyası Halk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı-Modern Edebiyat İlişkisi
 • Genel Edebiyat Bilimi

HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

TARİH

ARKEOLOJİ

SOSYOLOJİ

FELSEFE

SEMPOZYUMA KATILMA ŞARTLARI:

 • Sempozyuma katılacak olanlar ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaktır.
 • Sempozyuma katılabilmek için ekteki form eksiksiz doldurularak başvurunun aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyumun dili Türkçe, Kırgızca ve diğer Türk lehçeleridir.
 • Sempozyumda bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
 • Sempozyumda sunulacak bildiriler Word formatında, Times New Roman 12 punto ve 1,5 aralıklı olmalıdır. Bildiriler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kurallarına uygun yazılmalıdır.
 • Sempozyumun son başvuru tarihi 28 Haziran 2019’dur.
 • Kabul edilen bildirilerin duyurusu 12Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.
 • Tam metinlerin gönderilmesinin son tarihi 6 Eylül 2019’dur.

Yazışma Adresi:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü

Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal / Bişkek

İş: +996 (312) 49 27 85; 49 27 91, Faks: +996 (312) 49 27 82 (Dekanlık)

E-mail:genchturkolog8@gmail.com

Başvuru Formu