13

13
Tuva erkeği. Altay Bölgesi, Kuzeybatı Moğolistan. © Alexander Khimushin / The World In Faces