22

22
Çukçi kızı. Saha Cumhuriyeti, Sibirya. Sibirya’nın kuzeydoğu ucunda yaşayan bir halktır. © Alexander Khimushin / The World In Faces