Dil Tarih

İngiltere’de bir müzayede de Uygur Harfli Miraçnâme Satışa Sunuluyor

Hz. Muhammed'in Miraca yükselişini gösteren bir minyatür.

Türk dilinin en önemli miraslarından bir el yazması, İngiltere’de bir müzayede evinde satışa sunuluyor. Nehcü’l-Feradis’in Uygur Harfli yazmasında yer alan Miraçnâme bölümünün bir varağı 1 Milyon İngiliz Sterlinden satışa çıkarılmıştır.

Hz. Muhammed’in Miraca yükselişini gösteren bir minyatür.

15. yüzyılda yazılan eser Uygur Harfli olup, Hz. Muhammed’in cennet cehennem yolculuğunu (miracını) içermektedir. Eser Timurîler Devrine ait olduğu bilinmektedir. Hz. Muhammed’in miraca yükselişini hemen hemen her safhasını minyatürlerle anlatıp günümüze kadar bütün halinde gelmeyi başarabilen musavver bir eserdir. Müzayede de bir çok el yazması eserin yanı sıra İpek Yolu eserleri olarak adlandırabileceğimiz nadide eserler satışa sunulacaktır.

Esere ulaşmak için bknz. Uygur Harfli  Miraçnâme