Yazar - Nuhibe Türkdal

Aksaray Üniversitesi katıhal fiziği doktora öğrencisi

Durgun bir serbest atomun elektronları atomik orbitalleri doldurur ve bu orbitaller kesikli enerji seviyelerini oluştururlar. Birçok atom bir araya gelirse, bunların atomik orbitalleri yarılarak atomların sayıları ile orantılı olacak şekilde...

Okumaya devam et