Antropoloji DÜŞÜNCE Evrim

Irk Nedir ?

En son elde edilen bulgulara göre Neandertal insan, 75 bin yıl önce Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da yaygınlaşmıştı. Avrupa’da yapılan kazılar, 35 bin yıl kadar önce Neandertal insanın yeryüzü yaşı ölçütleriyle birdenbire ortadan kalktığını görmekteyiz. Neandertal insanın yerini alan ‘’Cro-Magnon’’ adı verilen insan türüdür.

Peki Neandertal insan nereye gitmiş? Cro Magnon nereden gelmiş idi? Cro Magnon’un Neandertal insanın Ortadoğu’da farklılaşan bir alt ırkı olduğu ihtimali söz konusudur. Yeni insanın Ortadoğu’da geliştirdiği teknoloji ve kültür, Avrupa’da bulunan türdeşinin sonunu getirdiğini düşünülmektedir. Bu teoriyi, Avrupa’daki Neandertal insanın buzul iklimin ve avlanma şartlarının elverişsizliği nedeniyle Cro Magnon saldırısından çok önce yok olmaya başladığı söylenmiştir. Ortadoğu’daki Neandertal insan ise fizikçe ve kültürce gelişerek ırkdaşını yok edecek güce ulaşmış olabilir.

Dünya sahnesinde 35 bin yıl önce ortaya çıkan ve 25 bin yıl süre ile dünyaya hakim olan insanların, derilerinin ne renk olduğu bilinmemektedir. Lakin Cro Magnon insanı bugünkü modern insanın atası idi. Çağdaş İsviçreli modelinin Cro Magnon’a çok benzediği görülmektedir. Bugünkü Zencilerle Moğolların biyolojik tarihi ve ataları bilinmemektedir. 35 bin yıl önce Afrika’da zenci yoktu. Zenci ırkının en eski değil en son farklılaşan ırk olduğu düşünülmektedir. Bugün yaşayan ırklar, tek bir insan türüne girerler. Çevresel ve biyolojik etkenler, bazı türlerin sonunun gelmesine sebep olmuştur.
Avcılık ve toplayıcılık evreleriyle tarım döneminde doğal çevrenin seçimi sonucunda değişen ırklar sanayi ve kentleşme devrinde 200 yıl boyunca doğaya kendini bırakmamış, aksine doğayı kontrol altına almıştır. İç evlilikten dış evliliğe geçerek karışmaya başlamışlardır.

Özetle ırk diye bilinen biyolojik olgu, genetik özelliklerin belli toplum gruplarında yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Irklar arasında çeşitliliğin derece olarak farkı bulunmaktadır. Irklar, insan türünün alt yapılarıdır. Görünüş bakımında farklı olan ırklar, genetik bakımdan akrabadırlar. Aynı türün gruplarıdır. Kültürel farkları ırk farkı ile açıklamak mümkün değildir. Irk yoğunlaşmasını kültür farklarıyla izah edememekteyiz. İnsanlık tarihinde ırk etkenleriyle kültürel etkenlerin ve doğal faktörlerin karşılıklı etkileşimi değişmelerin yönünü ve derecesini belirlemektedir.  Irkın ne olduğuna dair birbirinden farklı beş insanın görseline bakıp yorumlamak mümkündür. Hepsi Yahudi olduğuna inanır. Bir Yahudi ırkı belki yoktur ama besbelli ki Yahudi kültürü vardır.

Sanayi ve kentleşme çağı, avcılık ve tarım hayatının birbirinden ayırdığı farklılaştığı ırkları bir araya toplamıştır.

<strong>Kaynakça</strong>

Hoebel, Adamson, (1967), Races of Mankind, DTCF Yayınları, Ankara

Leakey,Louis (1953) İnsanın Ataları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Özbek, Metin ( 1978), İnsan ve Irk, Remzi Kitabevi, İstanbul. Rapport,S.(1968), Antropoloji, Washington Square Press.

Wallois, Budge  (1965), İnsan Irkları, DTCF Yayınları, Ankara.