Fizik

Sonsuz Enerji Üretimi Mümkün Mü?


Sonsuz döngü (devridaim), bir cismin devamlı olarak hareket etmesi mahnasına gelir. Sonsuz döngülü devridaim makineler ise varsayıma dayalı, herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan durmaksızın çalışan makinelerdir. Bu makinelerin üretimi imkansız olarak bilinir; çünkü termodinamiğin ilk ve ikinci yasasını, yapıları gereği çiğnerler.

Termodinamiğin bu kanunları, büyük ölçeklerde de geçerliliğini korur. Örneğin gezegenler gibi gökcisimlerinin hareketleri ve dönüşleri devridaim gibi görünebilir, ancak bunlar kinetik enerjilerini yavaşça yok eden; güneş rüzgarına, yerçekimsel radyasyona, termal radyasyona ve yıldızlararası maddenin uyguladığı dirence bağlıdır, yani sonsuza kadar hareket etmeyecekler.

Bu nedenle, sonu olan kaynaklardan enerji alan makineler sonsuza kadar çalışmazlar, çünkü kaynak tarafından üretilen enerjiye bağlıdırlar, bu enerji de eninde sonunda bitecektir. En bilinen örneklerden olan enerjilerinin çoğunu Güneş’ten alan okyanus akıntılarıyla beslenen makinelerdir, fakat Güneşimiz de eninde sonunda sönecektir. Daha belirsiz kaynaklardan enerji sağlayabilen makineler üretilmiştir fakat bunlar da kaçınılması imkansız aynı yasalara bağlıdırlar, ve çuvallayacaktırlar.

Edindiğimiz bu bilgilerden de yola çıkarak sonsuz enerji üretiminin mümkün olmadığı gerçeğine varabiliyoruz. Şimdilik elimizden gelen, elde edilmesi kolay ve ömrü uzun enerjilerden mümkün olduğunca fazla yararlanabimek. Bu konuda da İlan Mask’a (Elon Musk) bayağı bir iş düşüyor.

Aşağıdan bazı devridaim makine modellerini inceleyebilirsiniz.