İçerik - Bilge Kağan

Dil Tarih

“Ögüm İlbilge Hatun”

Yazar: Yusufhan GÜZELSOY “Ö-“ (düşünmek) fiilinden türemiş sözcüklerin bir kısmı Divan-ı Lügat’it-Türk’te şu şekil ve anlamlarda geçmektedir: “Ög: Olgunluk çağına erişmiş her hayvan bu biçimde adlandırılır. Ög: Anlayış. Anlayışlı ve olgun, yaşlı kimselere verilen bir unvan olan öge...

Okumaya devam et