İçerik - Cemşid

Tarih

İran Tarihinde Cemşid

Firdevsi  Gazneliler ve Samaniler döneminde yaşayan İranlı bir şairdir. Sadece İran edebiyatının önemli şairi değil, dünyanın en büyük şairlerindendir. En önemli eseri olan Şahname sadece İran tarihinden değil, birçok milletin tarihinden izler taşır. Cemşid ile ilgili araştırmalarda...

Okumaya devam et