İçerik - coğrafi

Tarih

Kafkasya’nın Coğrafi ve Etnik Yapısı

Yazar: Süleyman Aykan AKARSULAR  “Kafkasya” kelimesi ilk olarak Antik Yunan oyun yazarı Aiskhylos (Eshilos)’un M.Ö. 490 yılında kaleme aldığı Zincire Vurulmuş Zevk ve Eğlence adlı eserinde yer almaktadır. “Kafkas” kelimesi “Kavkasos Dağı” olarak kullanılmıştır. Yine “Kafkas” kelimesi...

Okumaya devam et