İçerik - davranış

Psikoloji Yaşam

İşyerinde Sapkın Davranışlar

             İş ve işyeri kavramlarının çok çeşitlendiği günümüzde, örgüt kültürü ve örgüt normları anlayışı giderek önem kazanmaktadır. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni yeni meslek kavramları ortaya çıkmakta ve çalışma hayatımıza yeni kurallar ve normlar...

Okumaya devam et