İçerik - mankurtluk

Dil TOPLUM

Közkamanlık Kavramı Üzerine

Yazar: Mustafa Arısal Kültürlerarası iletişimin ve milli kimlik bilincinin oluşmasında büyük rol oynayan destanlar milletlerin hafızası sayılır. Hiç şüphesiz Manas Destanı da Kırgız milli bilincinin oluşmasında etkili olmuştur. Manas Destanı’nda kahramanlık geniş ve önemli bir yer tutar...

Okumaya devam et