İçerik - ortak yarar

DÜŞÜNCE Sosyoloji

Bilimsel Açıdan Cemaatçilik

Fransız Devrimi’nden sonra özgürlük, eşitlik ve kardeşlik idealleri üzerine bütün ideolojiler kendi yorumlarını yapmışlardır. Bunlardan cemaat ideali, sınıf dayanışması, yurttaşlık, ortak etnik köken ve kültürel kimlik gibi çok çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Bu yüzden cemaat, bu...

Okumaya devam et