İçerik - Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

Dil DÜŞÜNCE

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

Hızla değişen dünyamızda son otuz yıl boyunca iletişim ve bilişim araçlarının kitleselleşmesiyle Türkçe, bir taraftan doğal sınırlarının her noktasına taşınırken diğer taraftan da Türk dünyası dediğimiz daha büyük coğrafî alanlara da ulaşır olmuştur. Kitle iletişim araçları Türkçeye bu...

Okumaya devam et