Dil DÜŞÜNCE

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

Hızla değişen dünyamızda son otuz yıl boyunca iletişim ve bilişim araçlarının kitleselleşmesiyle Türkçe, bir taraftan doğal sınırlarının her noktasına taşınırken diğer taraftan da Türk dünyası dediğimiz daha büyük coğrafî alanlara da ulaşır olmuştur.

Kitle iletişim araçları Türkçeye bu yayılım imkânını sunarken onu bir dünya dili haline getirmiştir. Türkçe bugün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar geniş bir alanda 320 milyonluk bir nüfus tarafından konuşulan dünyanın sayılı dilleri arasındadır. Bugün Türk dili konuşan dünyanın önünde, çözülecek birçok problem bulunmaktadır. Bilim, kültür, sanat, ekonomi, teknoloji vs alanlarda kurulacak işbirliği için temel şartlar gerekmekte olup, bunların başında da ortak iletişim dili gelmektedir. Ortak dil; birlik ve bütünlüğün temel unsuru olup, Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültür köprüsünü kuracak, bu köprünün üzerinden diğer alanlarda da (iktisadî, ticarî, askerî, siyasî) bütünleşmeleri kolaylaştıran bir unsurdur. Tarihte kurduğumuz medeniyetimizin yeniden canlanması için eğitim işbirliğinin artırılması gelecekte büyük faydalar sağlayacaktır. Kültür, sanat ve edebiyat alanında temasların artırılması ve ortak projelerin oluşturulması Türk dil ve lehçelerini birbirine yaklaştıracak ve ortak dil birliğinin tesis edilmesinde büyük yarar temin edecektir. Türk dünyasının ortak tarih ve Türklük şuuruyla yoğrulması, gelecekteki siyasî şuurun da bu yönde şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. Dilde ve fikirde birlik, ortak algının geliştirilmesiyle güçlendirilmeli; Türk dünyasının düşüncelerini birbirlerine yakınlaştırmak ve ortak iş yapma kültürünü artırmak suretiyle kültürel uyumun sağlanması çalışmalarına hız verilmelidir.

Son yıllarda kitle iletişim araçlarının Türkçeyi ülke sınırları dışına taşıması ortak dil oluşumunda en önemli işlevi görmektedir. Türk dünyasında ortak bir alfabe, dil ve terminolojinin oluşturulması konusunda çalışmaların hızlandığı görülmektedir. Ortak bir terminolojinin üye ülkelerdeki yayınlarda kullanılmasının, günlük hayatın yanında eğitim, bilim ve sanat alanlarında da daha fazla paylaşımı mümkün kılacağına inanıyoruz.

Türkçenin mevcut durumunun tespiti ve geleceğinin planlanması üzerine değerlendirmelerde bulunmak, tartışmak ve çözüm yolları üzerinde durmak amacıyla Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi; Türk Dil Kurumu” işbirliği ile uluslararası organizasyon düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Kurultayın amacı, Türkçe üzerine araştırma yapan uzmanları, bilim, sanat ve düşünce adamlarını bir araya getirerek sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm yolları önerilmesini sağlamaktır. Bu amaçla kurultayda konu; disiplinler arası yaklaşımla şu alt başlıklar etrafında ele alınacaktır:

• Ortak Dil Türkçe, • Lingua Franca Olarak Türkçe, • Bilişim ve İletişim Dili Olarak Türkçenin Kullanımı, • Türkçenin Yazımı ve Alfabe, • Eğitim Dili Türkçe, • Dil Politikaları ve Türkçenin Kullanımı, • Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe, • Çeviri Dili ve Türkçe, • Türk Dili Araştırmalarının Durumu, • Terim Meselesi, • Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, • Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi, • Devlet, Bilim ve Eğitim Dili Olarak Türkçe • Türkçe ile İlgili Araştırmalar

DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 • Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ
 • Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 • Doç. Dr. Bilal Çakıcı
 • Uzman Âdem Terzi
 • Uzman Yaşar Yılmaz
 • Murat Tazegül
 • Sabiha Sungur
 • Zülfikar Mert
 • İclal Özgen
BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Mustafa Öner
 • Prof. Dr. Melek Özyetgin
 • Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 • Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 • Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
 • Prof. Dr. Tursunjan İmin
 • Prof. Dr. Barbara Kellner Heinkele
 • Prof. Dr. Layli Ükübayeva
 • Prof. Dr. İgor Kormuşin
 • Prof. Dr. Bernt Brendemoen

13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Sheraton Ankara’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı‘na bekliyoruz.