İçerik - türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda etkili olan fikir akımları