Dil Tarih

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisinin Moğolistan Özel Sayısı çıktı

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisinin Moğolistan Özel Sayısı çıktı

Sayın Okuyucular, Türkiye’de yayın yapan sosyal bilimler içerikli dergiler içerisinde, uluslararası standartlara erişim noktasında istenen yayınların yüzde otuzunun yabancı ülkelerden gelmesi şartını sağlayan, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi “Moğolistan Özel Sayısı” ile huzurunuza çıkmıştır. Bu sayıda birbirinden özel çalışmalarla sizlerle beraberiz ancak bu sayının çıkması için büyük çaba sarfeden Enkhbat AVİRMED’e özel bir teşekkürü borç biliriz. Uluslararası anlamda yayın yapmaya devam etme gayretimiz çerçevesinde gerek dergi aracılığıyla gerekse bizzat arayarak destek veren tüm akademisyenlerin bu anlamdaki övgü dolu söylemleri bizlerin daha güzele gitme yolundaki gayretini arttırmaktadır. 

Dergi Yönetimi

İÇİNDEKİLER 

D.KHATANBAATAR
DOĞU MOĞOLİSTAN’IN DELGERHAN DAĞI BÖLGESİNDEKİ TUNÇ DEVRİ MEZARLARI

Ariyajav BATÇULUUN
ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMÎ TERİMLER ÜZERINE

Chuluunkhuugyn VANCHIGDASH
BİSHRELT-AM BÖLGESİNDEKİ XİONGNU MEZARI

D. NARANTSATSRAL
MOĞOL ÜNİVERSİTELERİNDE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

A.PUNSAG
CENGİZ HAN İLE İLGİLİ BOZUK PARALARIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ ÜZERİNE

R.MUNKHTULGA
TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI

Tseden TSETSEGJARGAL
MOĞOLİSTAN’DA KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ichinkhorloo LKHAGVASUREN
ALTAY URANHAYLARI: MADDI KÜLTÜR VE AILE YAPISI (Tarihi ve Etnografik Araştırma. 19. Yy Sonları ve 20. Yy Başları)

Dashtseveg TUMEN
GOBI BÖLGESİNDE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE KAZI (Ganzagad Bölgesinde Arkeolojik Anıtlar)

Gökçe YÜKSELEN PELER
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI

Bülent GÜL
ARAP HARFLİ MOĞOLCA SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARI

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN
BİR İSTİLA BİR DÖNÜŞÜM: MOĞOL İSTİLASININ KUMAN/KIPÇAKLARA ETKİSİ

Nilgün DALKESEN
ALAN-GOA KÜLTÜ VE MOĞOL HANEDANLIKLARINDA KADININ ÖZGÜN KONUMU

Özkul ÇOBANOĞLU
MOĞOLISTAN TÜRKOLOJISI ÜZERINE BAZI TESPITLER

HERBERT FRANKE Çeviren: Kutluay ERK
ORTA MOĞOLCA TURFAN TAKVİM FRAGMANI

http://avrasyad.com/SonSayi.aspx