Dil DÜŞÜNCE Kitap Sosyoloji Tarih TOPLUM

Dijital Arşivlerde Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınları

Önceki dönemlerde yayınlanmış gazete ve dergi gibi süreli yayınlar tarihçilerin vazgeçilmez kaynaklarından birisidir. Eski bir gazete veya derginin tüm sayılarına ulaşmak çoğu kez pek kolay olmuyor.  Dijital arşivler bu açıdan tarihçilere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dijital tarih alanında ileri ülkelerin pek çoğunda süreli yayınların neredeyse tümü dijitalleştirildi.  Ülkemizde bu alanda daha alınacak çok yol olsa da, güzel örnekler de yok değil.

Bu yazıda Türkçe süreli yayınların dijital arşivlerini paylaşacağım. Buradaki liste sadece tarihi nitelikteki süreli yayınları kapsıyor. Sıralama süreli yayının ilk sayısının tarihine göre, en eskiden en yeniye doğru yapıldı. Yayının isminin yanındaki tarihler dijital arşivde bulunan ilk ve son sayının tarihlerini gösteriyor. Dolayısıyla her zaman süreli yayının yayına başlama ve sona erme tarihleriyle denk düşmeyebilir.

Tabi ki  dijital süreli yayınların tümünü burada paylaşmak zor. Daha fazlasını araştırmak isteyenler şu web sitelerine bakabilir:

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Koleksiyonu

Ağ Bağlantısı:  http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veri Tabanı  

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi Tefrika Roman Tarihi Veri Tabanı

Ağ Bağlantısı:  http://eresearch.ozyegin.edu.tr/xmlui/handle/10679/888

 

Osmanlı Dönemi Filistin Basını Veri Tabanı

Ağ Bağlantısı: http://web.nli.org.il/sites/nlis/en/jrayed/Pages/all-titles.aspx

 

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı  

Ağ Bağlantısı:  http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

 

Takvim-i Vekayi (1831-1910)

IRCICA Farabi Djital Kütüphanesinden.

Web Adresi: http://e-library.ircica.org/search/?act=direct-search&collections=58

 

Diyojen  (1870-1873)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3425676 

 

Muharrir (1876-1879)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4541676

 

Tercüman-ı Hakikat (1880-1922)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=2398

 

Servet-i Fünûn (1891-1928)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=482

 

İkdam (1900-1915)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=56

 

Demet (1908)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3308907

 

Tanin (1908-1912)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veri tabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=60

 

Şehbal (1909-1914)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3137034

 

Hikmet (1910-1911)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4212196

 

Peyam (1913-1914)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=58

 

Hâkimiyet-i Milliye (1919-1928)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Web Adresi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=1998

 

Anadolu Mecmuası (1924-1925)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/4541663

 

Türkiyat Mecmuası (1925-2016)

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Türkiyat Mecmuası’nın tüm sayıları.

Ağ Bağlantısı: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/issue/archive

 

Akşam (1929-1964)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=2399

 

Kadro (1932-1935)

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi dijital kaynaklarından.

Ağ Bağlantısı: http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/titleinfo/3137049

 

Ulus (1935-1937)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=64

 

Yeni Sabah (1939-1950)

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanından.

Ağ Bağlantısı: http://gazeteler.ankara.edu.tr/detail.php?id=68

Kaynak