DÜŞÜNCE Tarih

Hunlar’ın Ataları Kimdir?

Hunlar'ın Atası Kimdir?

Hunlar’ın ataları hakkındaki kaynaklara göz atalım:

Hunlar (Xiongnu) [Çin’in] Xia [Hanedanlığı]’na mensup Chun Wei’in torunlarıdır. Tang Yao ve Yu Shun’un [varlığından] önce Dağlı Rong’lar, Xian Yün ve Xünyüler kuzey bölgelerdeki kır alanlarda büyükbaş hayvancılık ile geçinerek sürekli göç halinde yaşamışlar.

Sima Qian, Tarihi Kayıtlar – Hunlar Bölümü

Zhang Yan; “Shang [Hanedanlığı] (Yin) döneminde Chunwei Kuzeye [doğru] yöneldiler” der. Le Yan der ki; “Xia [İmparatoru] Jie, Mingtiao Savaşı’ndan (Shang ile Xia hanedanlıkları arasında gerçekleşen savaş) 3 yıl [sonra] öldü. Oğlu Xünyü, eşi ve [onun] halkı kuzey kırlarına göç ettiler ve onlara Xiongnu adı verildi.”; Ying Shao ise “Shang (Yin) döneminde Xünyüler’in adı Xiongnu olarak değiştirildi” der. Fu Qian: “Shaolar onlara “Xünyü“, Zhoular “Xian Yün“, Qinler ise “Xiongnu” adını vermişlerdi” diye bahsederken; Wei Zhao ise: “Han Çinlileri onlar için “Xiongnu” ve “Xünyü” isimlerini kullanırdılar” demiştir. [Onların] ataları olan Chunwei ile Xünyü aslen aynı isimlerdir.

Tang Sima Zhen, Tarihi Kayıtlar – Gizli Anlamlar (Suoyin) Bölümü

Chunwei Kimdir?

Kadim Çin’in büyük tarihçisi olan Sima Qian’in kayıtlarına göre Chunwei’in Xia Hanedanlığı’nın lideri olan Jie’nin oğlu olduğu ve Hunların büyük Şanyüsü Tümen (Teoman) ile aralarında 2000 yıla yakın fark olduğunun belirtilmesiyle anlaşılıyor ki Chunwei’in varlığı milattan önce ikibinli yıllara dayanıyor. Chunwei’in Xia Hanedanlığı döneminde halkı ile beraber kuzeye yerleşip orada otlaklıkları ve suları takip ederek yaşamlarını sürdürdüğü de bu kayıtlarda mevcuttur.

Xia Hanedanlığı toprakları

Chunwei ve Hun adlarının bağlantısı

Diğer bir tarihçi Sima Zhen’in ele aldığı kayıtlarda, Chunwei isminin Xünyü (Şünyü), Xian Yün (Şien Yün) ve Xiongnu (Şioñnu) adları ile aynı adlar olduğu fakat farklı bölgelerin ağızlarına göre farklı telaffuzlar barındırdığı anlatılır. Bu telaffuz farklılıkları, yazıya aktarıldığında farklı Çince imler kullanılmasına da neden olmuştur.

Sonuç

Eski Çin’de “efsane anlatımların” olduğu dönemin çağdaşı olan Chunwei hakkındaki bu kayıtlar Hunlar’ın geldiği yerin Çin’in kadim toprakları olduğunu gösterir. Fakat hala bazı tarihçilere göre Xia-Shang hanedanlıklarının gerçekte var olmadığı yalnızca efsanevi hikâyelerden ortaya çıkan topluluklar olduğu ileri sürülür. Sonuç olarak Hunlar hakkında o dönemden bugüne kadar gelebilen başka yazılı kaynağın olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda -efsane olsun ya da olmasın- araştırmalarımızı ancak bu bilgilerin ışığında sürdürebiliyoruz.

Kaynaklar

Sima Qian, “Tarihi Kayıtlar – Hunlar Bölümü” 司马迁《史记·匈奴列传》
Sima Qian, “Han Kitabı – Hunlar Bölümü” 司马迁《汉书·匈奴传》
Tang Sima Zhen, “Tarihi Kayıtlar – Suoyin” 唐司马贞《史记·索隐》
Shu Zhenbang, “Hunlar (Xiongnu) [Çin’in] Xia [Hanedanlığı]’ndan Chun Wei’in torunlarıdır.” Sözünün Açıklaması

Berkcan Yalçın

Ankara Üniversitesi Sinoloji ABD. (Çinîyat) mezunu. Bilimdili.com çevirmen ve yazarı. Şu anki ikamet yeri Pekin, ÇHC.

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...