Tarih

Türk Dış Politikasının Dünü

Dış politika; Bir devletin sınırları ötesindeki devletler euyguladığı siyasete verilen isimdir. Dış politika 1914-1918 arasında gerçekleşen 1.Dünya Savaşı’ndan sonra ön plana çıkmıştır. Bunun nedeni 1.Dünya Savaşı’ndan sonra güçlü devletlerin, güçsüz devletler üzerinde yaptığı çıkar sağladığı için bir politika haline gelmiştir.

Dış politika ile bazı kavramlar ön plana çıkmıştır bunlar; uluslararası ilişkiler, uluslararası politika ve diplomasidir.Uluslararası politika yakın dönemde ön plana çıksa da, diplomasi kavramı Eski Yunan Medeniyeti’nden beri ön plandadır.

Türkiye’deki dış politikanın dünü: Osmanlı Devleti 600 yıllık köklü bir devlettir. Osmanlı Devleti’nin birçok kıtaya hükmetmesinin en büyük nedeni askeri gücüdür. Osmanlı Devleti’nin güçlü döneminde dış politika geri planda kalmıştır. Bunun nedeni Osmanlı’nın askeri alanda güçlü olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin güçsüz döneminde ise dış politika ön plandadır. Bunun nedeni askeri alanda ki güçsüzlüktür.

1798  yılındaki Fransız Devrimi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Fransa Osmanlı Devleti’nin Mısır topraklarına saldırınca Osmanlı denge politikası yaptı. Fransa’ya karşı İngiltere ve Rusya gibi güçlü devletlerle ittifak yaptı.

1. Meşrutiyet ile dış politika enine boyuna görüşülmüştür. 2.Meşrutiyet’ten sonra iki siyasi parti; İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf partileridir. İttihat ve Terakki tarafı Almanya ittifakını, Hürriyet ve İtilaf tarafı ise İngiltere ittifakını istemişlerdir. Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’nda Almanya ile savaşa girmiş ve kaybetmişti. Eğer  Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’nda denge politikası yapmış olsa idi, yani İtilaf Devletleri’nin tarafında sonuç daha farklı olurdu.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün uyguladığı politika şöyle idi: Tam bağımsızlık, barış, gerçeklik, akılcılık, milli çıkarları esas alma, mütekabiliyet vb. ilkelerdir. Son olarak şunu söylemekte fayda var, askeri güç dış politikayı etkiler.

Kaynakça

Ömer Kürkçüoğlu, Dış Politika Nedir? Türkiye’deki Dünü ve Bugünü

İçerikler