Tarih

Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları

Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin kaldırılmasıdır. Çünkü bu devrim yalnız Türkleri değil bütün İslam dünyasını ilgilendirmektedir.

Doç. Dr. Oğuz AYTEPE tarafından “Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi”nde yer alan ilgili makalenin bağlantısı aşağıda yer almaktadır.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/816/10344.pdf