Canlı Bilimi Tıp

Bilim İnsanları Genetik Koda İki Harf Daha Ekledi

Dünyadaki tüm yaşam formları DNA’larının yapı taşı ve protein yapım kılavuzu olarak aynı alfabeyi kullanır: azot içeren bileşikler olan A, T, C ve G bazları. Şimdi, bilim insanları bu alfabeye yeni, yani doğal olmayan harfler eleyerek, bu ek harfleri kullanan ilk bakteriyi geliştirdi. Bu yeni araştırma, ekibin önceden sürdürdüğü doğal genetik kodu genişletme çalışmalarına dayanıyor. 2014’te bu araştırmacılar (resimdeki) Escherichia coli bakterisi DNA’sının içine X ve Y olmak üzere yeni bazlar dahil etmişti. Bakteri bu yapay bazları bünyesinde barındırabiliyor ve bölündüğü hücrelere aktarabiliyordu. Fakat kullanışlı olabilmesi için bu bazların önce RNA molekülüne sonra da proteine dönüştürülmesi gerekiyordu. Araştırmacılar bu yeni çalışmalarında “yabancı” bazları, geleneksel bazları da içeren genlerin arasına kattı. Böylece mikroplar yapay bazları içeren DNA’yı “okuyabildi” ve de onları RNA molekülüne dönüştürebildi. Daha da fazlası, ekibin Nature makalesinde anlattığına göre, bakteriler bu RNA moleküllerini kullanarak yapay bazları içeren yeşil floresan proteini varyantını üretebildi. Geleneksel DNA bazları proteinleri oluşturan 20 değişik amino asidin kodunu taşırken X ve Y bazlarının katılımıyla bu sayı 152 amino aside kadar çıkabiliyor. Araştırmacılara göre bu buluş yeni ilaç ve malzeme üretimine temel oluşturabilir.

Bu makalenin aslı Science web sitesinde İngilizce olarak yayınlanmıştır.

İçerikler