DÜŞÜNCE Tarih

Türk Tarih Kurumu’ndan Çok Büyük Vefasızlık

Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Ord. Prof. Enver Ziya Karal, başta Yakınçağ Osmanlı Tarihi olmak üzere,  geç dönem tarihimiz hakkında çok sayıda eser kaleme almıştır. Karal‘ın tam 10 yıl başkanlığını yürüttüğü (1972-1982) Türk Tarih Kurumu, geçtiğimiz günlerde, internet sitesinde bir duyuru yayınladı. Kurum ilgili duyurusunda “Sultan II. Abdülhamit Han Hz.” için bir telaşa kapılmış ve son derece siyasi bir söylem hatasının içine düşmüştür. İlgili duyuru metni aşağıdadır:

“Kurumumuz tarafından yayınlanan Osmanlı Tarihi isimli 9 ciltlik serinin 8. cildinde (Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal) Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’a hakaret edildiği iddia edilmiştir. İlk olarak 1962 yılında yayınlanan eserin son baskısı 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen dönemde Kurumda 10 defa yönetim değişikliği gerçekleşmiş, eser altı kez daha basılarak 7. baskıya ulaşmıştır.

Son yıllarda Kurumumuz tarafından II. Abdülhamid Han dönemini aydınlatmak üzere gerçekleştirilen bilimsel toplantılar, yayınlanan eserler ve hazırlatılan belgesel filmler ise aşağıda belirtilmiştir. Bu faaliyetlere bakıldığında, Kurumumuzun kendisine verilen “Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” görevini Sultan II. Abdülhamid Han dönemini aydınlatmak için de yerine getirmekte olduğu görülecektir. Kurumumuzun Sultan II. Abdülhamid Han dönemi’ni bir “istibdat dönemi” olarak tanımlamadığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan “Vefâtının 100. yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Han” isimli belgesel filmde de görülecektir…

Türk Tarih Kurumu tarihimizin önemli şahıslarını, olay ve olgularını bilimsel ölçütler doğrultusunda ele almaya devam etmektedir. Kurumun 1962 yılında yaptığı bir yayın esas alınarak bütünüyle hedef gösterir şekilde haberleştirilmesi dikkati çekmiştir. Haberin yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmeler içerdiği görülmektedir. Bu bilimsel ve etik olmayan haberin düzeltilmesi ve gereğinin yapılması için ilgili kuruluşlarla iletişime geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Enver Ziya Karal, Osmanlı tarihçiliğinin ve Türk Tarih Kurumu’nun abidevi bir ismidir. Sultan Hamid devrini anlatırken “İstibdat” sözünü kullanması, Padişah’ın kuruntularından bahsetmesi son derece normal bir tarihi gerçekliktir. Ancak kamuoyunca gayet iyi bilinmektedir ki, son yıllarda Siyasal İslami düşünce, Sultan Hamid’i PUT haline getirmiştir. Bir padişah için fahri doktora vermek gibi bir gafletin içine dahi düşülmüştür. Böyle bir ortamda TTK’nın yaptığı açıklama da bilimsel değil; ancak ve ancak siyasal bir müdafaadır. Dileriz ki Kurum bu vefasızlık örneğinden vazgeçer ve ilgili duyuruyu sitesinden yakın zamanda kaldırır…

Enver Ziya Karal’ın ilgili eserine ait fotoğraflar:

Enver Ziya Karal Kısa Biyografi

1906 yılında Kosova’nın Osmaniye kasabasında doğmuştur. Annesinin adı Zeynep, babasının adı Mehmet’tir. Balkan savaşında babası, amcası Hüseyin, dayısı Hüseyin şehit edilmiş, anneside koleradan ölmüştür.

Enver Ziya Karal, ağabeyi tarafından 1916 yılı başlarında İzmir’in Alaçatı kasabasında yetimler için açılmış olan ve ilkokul düzeyinde öğretim yapan Darüleytam’a kaydettirilmiştir. Mütarekenin imzalanması üzerine Bursa’daki aynı adı taşıyan okula oradan da İstanbul’a götürülerek oradaki benzer okullara yerleştirilmişilerdir. Enver Ziya Karal da, Ortaköy Darüleytam’ına verilmiş ve bu okulu 1922 yılında bitirmiştir. Daha sonra 1923 yılında Edirne Sultanisine (Lise) leylî meccani öğrenci olarak kabul edilmiş ve bu okulu 1928 yılında bitirmiştir. Aynı yıl devlet hesabına açılan Avrupa imtihanlarına tarih ve coğrafya öğrenimi girmek üzere girmiştir. Bu imtihanları kazandıktan sonra Ekim 1928 yılında Fransa’ya gönderilmiştir. Yükseköğrenimini ve Doktora çalışmasını devlet bursuyla Fransa’da (Lyon Üniversitesi’nde) yaptıktan sonra 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Doçenti olarak göreve başlamıştır. 1942 yılında Profesör olarak geldiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nü kurmuştur.ezkaral

1960 yılında Ordinaryüs Profesörlüğe yükseltilen Karal, İstanbul Harp Akademisi, Ankara Harp Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Türk İnkılap Tarihi; Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli üniversitelerinde ve İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde konuk profesör olarak Yakınçağ Osmanlı Tarihi dersleri vermiştir.1953 yılında eşi tarih öğretmeni Fatma Karal ile birlikte devlet tarafından Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi müze haline getirmekle görevlendirilmiştir. Çeşitli devlet görevleri ile yurtiçi ve yurtdışı devlet temsilciliklerinin yanı sıra 1960-1961 yıllarında Kurucu Meclis üyeliği, 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun başkanlığı ve Türk Eğitim Derneği Başkanlığı yapmıştır. UNESCO Milli Komisyonu, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu üyeliklerinde bulunan Karal, 1972 yılından 1982 yılındaki vefatına kadar Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Kaynaklar:

http://www.turkdevrimi.com/yazarlar/umut-berhan-sen/enver-ziya-karala-yapilan-bir-garip-vefasizlik/1891/

Kamuoyuna saygıyla duyurulur;