DÜŞÜNCE Tarih

Türkler’in İslamiyet ile Tanışması

Türkler’in İslamiyet ile karşılaşması bazı kaynaklarda 751 Talas Savaşı olarak kayıt altına alınmıştır. Fakat Türkler ilk kez Hz.Ömer zamanında 642 Nihavend Savaşı’nda Müslümanlarla  karşılaşmışlardır. Nihavend Savaşı’nda Sasani tarafında yer alsalarda, ilerleyen zamanlarda İslam’ı kabul etmiş ve bu dine hizmet etmişlerdir.

Şuan İslamiyet dünyanın farklı coğrafyalarında yer alıyorsa, Türkler’in payı olduğu kaçınılmazdır. Gazneliler Döneminde Hindistan’a kadar, Selçuklular Döneminde Anadolu’ya kadar yayılmıştır. Bunun gibi çok örnek vardır. Aslında Türkler’in İslamiyet’i kabul edeceği Hz.Peygamber zamanından beri biliniyordu. Nitekim bir hadisinde Hz.Peygamber: ‘Türkler size dokunmadıkça, siz de onlara dokunmayınız.’ demiş. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile ilgili başka bir hadisinde: ‘Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.’ demiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi aslında Türk-İslam sentezi Hz.Peygamber’e dayandığı ve Türklerin İslamiyet’i kabul edecekleri belliydi.

Türkler 7. yüzyılın ortasında Nihavend Savaşından sonra Müslümanlarla temas etmeye başlamışlardır. İran’daki Sasani Devleti’nin yıkılmasından sonra başlayan Türk-Arap mücadelesi yarım yüzyıl sürmüş. Bu arada Emevi Devleti’nden sonra Türkler İslamiyet’in hizmetine girmiştir. Talas Savaşında (751) Türkler ve Araplar aynı safta yer almış ve Çin’i yenmişlerdir.

Türkler’in İslamiyet’e geçmesi Türk ve İslam Tarihini ilgilendirdiği kadar dünya tarihini de etkilediği söylenebilir. Türk Tarihi için bir dönüm noktası olduğu gibi İslam Tarihi açısından da olumlu sonuçlar oluşmuştur.

Kaynakça= İbrahİm KAFESOĞLU, Türk İslam Sentezi

Erdoğan MERÇİL, Müslüman Türk Devletleri Tarihi

İçerikler