Kitap

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi’nin 7. sayısı çıktı.

EDİTÖRDEN

İJHE dördüncü yılının ilk sayısına ulaştı. Altı sayıda toplam 62 yazı yayımlamışız. Türk bilim hayatına yeni çalışmalar eklemiş ve çoğu genç olan yazarlarımızın akademik geleceklerine az da olsa katkıda bulunmuş olmaktan dolayı gururluyuz. Dergimizin bu sayısı oldukça zengin. Sosyal bilimlerin her alanına dair makale yayımlama arzumuz her sayıda biraz daha güçlenerek gerçekleşiyor. Kariyerinin son basamağında olan donanımlı ve deneyimli hocaların araştırmalarının hemen yanı başında, ilk basamağa henüz adım atan gençlerin çalışmaları da yer alıyor. Bunu çok önemsiyoruz ve hakem sürecini başarıyla tamamlamışsa gençlerin yazılarına yer vermenin ülkemizin akademik geleceği açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Nisan 2018 sayısına aldığımız yazılar, “Uluslararası Sermaye Hareketleri Kapsamında Sıcak Para Akımlarının Ekonomik Etkileri ve Spekülasyon”; “Tutunamayanlar ve Aylak Adam’da Tutunma Problemi”; “‘Yaşam Koçu Afet’ Tiplemesi üzerinden Aile İçi Şiddetin Meşrulaştırılması”; “Brexit: The impact on the United Kingdom and Turkey”; “Değerler Eğitimi Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Programında Dîvânu Lugâti’t Türk”; “Doğu Akdeniz ve Ege Adaları Enerji Koridoru Üzerinden Megali İdea ve Yeni Soğuk Savaş Senaryoları”; “Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve Doğu Akdeniz Alanı”; “Âşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş ve Âşık Mahzuni Şerif Eserleriyle Foucault’cu Söylem Analizi Üzerine Bir Çalışma: Yaşam Doyumu ve Ölüm Arzusu Analizi”; “Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarı Testi Sonuçlarına Etkisi”; “Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Aylak Adam”; “Hollywood Filmlerinde “Sihirli Zenci” Kavramsallaştırması”; Türk Hazır Giyim Ticaretinin”; “Türkçe Organ Adlarının Sonunda Yer Alan -n Ünsüzünün İşlevi”; “Güney Türkistan’da (Afganistan) Özbek Türkçesiyle Yeni Yayımlar –I”; “Ataizi Erenoğlu, Dilek (2017), Kaşkay Türkleri’nin Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 336 s., ISBN: 978-975-16-3414-6”; “İnsani Değerler Psiko-Eğitim Programının Ergenlerde Internet Kullanımına Etkisi.” başlıklarını taşıyor. Hepsi de emek ürünü olan bu çalışmaların yol gösterici olduğunu düşünüyoruz.

7.sayımızın hacimli ve seviyeli olmasında emeği geçen değerli araştırmacılarımıza, vakit konusunda dertli olmalarına rağmen yazıları titizlikle inceleyip sürecin tamamlanmasını sağlayan hakemlerimize, baştan beri dergimizi takip eden okuyucularımıza ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle.

 

Prof.Dr.Saadettin Yıldız

EDİTÖR

http://ijhe.org/tr/IJHE.aspx?ID=7

http://dergipark.gov.tr/ijhe

İçerikler